Thủ Đô Hà Nội: ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Topnhadat.vn - Thông qua Quyết định 5019/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 - 2025, với nhu cầu vốn khoảng 437.000 tỷ đồng.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 44 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 29,5m2 sàn/người.

Hà Nội đặt chỉ tiêu phát triển 44 triệu m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: TTXVN

Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư; 10% là nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.

Trong năm 2021, phát triển tổng cộng 5.267.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 nhà ở riêng lẻ; 88.000m2 sàn nhà ở xã hội; 573.000m2 sàn nhà ở thương mại và 106.000m2 sàn nhà tái định cư.

Năm 2022, phát triển 8.419.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 241.000m2 sàn nhà ở xã hội; 3.526.000m2 sàn nhà ở thương mại và 152.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Năm 2023,phát triển 9.514.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 192.000m2 sàn nhà ở xã hội; 4.734.000m2 sàn nhà ở thương mại và 88.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Năm 2024, phát triển 9.696.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 239.000m2 sàn nhà ở xã hội; 4.865.000m2 sàn nhà ở thương mại và 92.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Năm 2025, phát triển 11.104.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 409.000m2 sàn nhà ở xã hội; 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 5.992.000m2 sàn nhà ở thương mại và 122.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

UBND Thành phố Hà Nội dự kiến, để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 cần nhu cầu vốn khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 5.800,8 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Xem thêmDự án căn hộ nào giá dưới 1 tỷ đồng ở Hà Nội?

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên Tốp Nhà Đất

Bán và cho thuê với Tốp Nhà Đất