Sunshine Homes được chấp thuận niêm yết thêm 125 triệu cổ phiếu SSH

26-02-2022 15:25

Topnhadat.vn - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu ng ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH).

Cụ thể, ngày 25/2/2022, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định về việc chấp thuận cho ng ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đăng ký giao dịch thêm 125 triệu cổ phiếu SSH theo hình thức chào bán cổ phiếu ra ng chúng. Cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng, tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung 1.250 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Sunshine Homes đã thông báo chào bán 125 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn tất phát hành, tổng số vốn mà Sunshine Homes huy động được là 1.250 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên thành 3.750 tỷ đồng.

Với nguồn vốn 1.250 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nói trên, Sunshine Homes sẽ trích khoảng 737 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần tại Xây dựng Xuân La.

Mới đây, Sunshine Homes cũng đã ng bố hoàn tất việc thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần tại ng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La của ng ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng Miền Bắc.

Như vậy, Xây dựng Xuân La chính thức trở thành ng ty con của Sunshine Homes.

Trước đó, ngày 23/9/2021, Sunshine Homes đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Xây dựng Xuân La từ Hạ tầng Miền Bắc, loại cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêmCổ phiếu giảm giá, dầu, vàng tăng mạnh khi Nga tấn ng Ukraine

Đóng