Quy định mới về tách thửa đất tại Đồng Nai

01-09-2022 10:48

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 35 quy định mới về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Kể từ ngày 01/10/2022, quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành.

Tại tỉnh Đồng Nai, diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất nông nghiệp nông thôn là 2.000m2. Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung Quyết định số 35 nêu rõ, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có nhu cầu tách thửa đất phải đảm bảo các điều kiện phù hợp như đối với đất ở muốn tách thửa phải có 1 cạnh tiếp giáp với đường giao thông. Trường hợp tuyến đường có lộ giới từ 19m trở lên thì cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 5m. Đối với các tuyến đường có lộ giới dưới 19m hoặc chưa quy định lộ giới thì cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông từ 4m trở lên.

Với đất ở đô thị, thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 60m2; với đất ở nông thôn là 80m2. Nếu thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Với đất nông nghiệp ở đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 500m2 và 2.000m2 đối với khu vực nông thôn (theo quy định trước đây là 1.000m2). 

Cũng theo quyết định mới, thửa đất nông nghiệp khi tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông hoặc phải đảm bảo lối đi cần thiết cho người sử dụng đất ở phía trong.

Ngoài ra, Quyết định 35 của UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định rõ việc tách thửa đối với thửa đất có nhiều loại đất, trường hợp cá biệt...

Xem thêmChia tách sổ đỏ cần nộp những khoản tiền nào?

Đóng