Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu thu thuế nhà ở

26-04-2022 12:43

Topnhadat.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã phê duyệt Chiến lược cải cách thuế đến 2030, mục đích là để duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định và hợp lý.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu thu thuế nhà ở. Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì chiến lược cải cách thuế theo hướng đảm bảo khả năng duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý.

Đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp) sẽ tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025.

Mặt khác, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà để khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản cũng như số thuế phải nộp. Được biết, quyết định phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ hồi cuối tháng 3 cũng đã đề cập tới nội dung này.

Bộ Tài chính trước đó đã gửi ng văn lấy ý kiến đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cùng các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Xem thêmNguồn thu thuế từ bất động sản tăng mạnh

Đóng