Phó Thủ Tướng Chính Phủ: Chấp thuận bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp ở Hải Dương

Topnhadat.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận bổ sung 3 khu ng nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các khu ng nghiệp ở Việt Nam.

Ba khu ng nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa được bổ sung vào quy hoạch các khu ng nghiệp ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Cụ thể, 3 khu ng nghiệp tại Hải Dương được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu ng nghiệp Việt Nam gồm: 

Khu ng nghiệp Kim Thành 2 quy mô diện tích 437,24 ha tại các xã Tam Kỳ, Đại Đức, huyện Kim Thành; Khu ng nghiệp Thanh Hà 2 quy mô 250 ha tại các xã Vĩnh Lập, Thanh Cường, huyện Thanh Hà; Khu ng nghiệp Bình Giang 2 quy mô 303,27 ha tại các xã Tân Hồng, Bình Xuyên, Thái Dương, Thái Hòa, huyện Bình Giang.

Trong khi đó, các khu ng nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong quy hoạch phát triển các khu ng nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không thay đổi.

Để thực hiện việc bổ sung các khu ng nghiệp nói trên, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện ng tác quản lý nhà nước đối với các khu ng nghiệp theo đúng luật định.

Bộ TN&MT có trách nhiệm đảm bảo việc điều chỉnh chỉ tiêu đất khu ng nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương phù hợp với quy định của pháp luật và ủy quyền của Thủ tướng tại văn bản số 451/TTg-NN ngày 6/4/2021, đáp ứng điều kiện để làm cơ sở bổ sung 3 khu ng nghiệp nêu trên vào quy hoạch phát triển các khu ng nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cũng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu ng nghiệp. Đồng thời, đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án bổ sung quy hoạch phát triển các khu ng nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030; không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện. 

Xem thêmThủ tướng Chính Phủ ban hành ng điện về việc đấu giá đất

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên Tốp Nhà Đất

Bán và cho thuê với Tốp Nhà Đất