Năm 2023 Tuổi Tân Dậu Xây Nhà Có Tốt Không?

28-01-2023 00:00

1. Tuổi Tân Dậu Gồm Những Người Sinh Năm Nào

Tuổi Tân Dậu là chỉ những người sinh vào năm âm lịch có hàng can là Tân, hàng chi là Dậu. Theo đó những người sinh năm sau đây đều thuộc tuổi Tân Dậu: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017...

Tuy nhiên với độ tuổi xây nhà và làm nhà, phạm vi bài viết chỉ đề cập đến những người tuổi Tân Dậu có năm sinh 1957, 1969, 1981 và 1993.

Tuổi Tân Dậu gồm những người sinh vào năm có hàng can là Tân, hàng chi là Dậu. Ảnh minh họa

2. Xem Tuổi Tân Dậu Xây Nhà Năm 2023 Tốt Hay Xấu

Dưới đây là thông tin người tuổi Tân Dậu xây nhà năm 2023 tốt hay xấu dựa theo cách tính hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế và trạch nhà trong dân gian:

Tuổi Tân Dậu 1957 xây nhà năm 2023

Người tuổi Tân Dậu sinh năm 1957 năm 2023 tuổi âm lịch là 67 tuổi, không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc có thể xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên nếu xem xét thêm Thái Tuế và trạch tuổi thì năm 2023, tuổi Tân Dậu 1957 xung Thái Tuế, xây nhà thì gặp Trạch Hư, không tốt.

Tuổi Tân Dậu 1969 xây nhà năm 2023

Người tuổi Tân Dậu sinh năm 1969 năm 2023 tuổi âm lịch là 55 tuổi, không phạm Tam Tai, Hoang Ốc nhưng phạm Kim Lâu, không nên xây dựng nhà cửa. Xét thêm Thái Tuế tuổi này xung Thái Tuế vào năm 2023, xét theo trạch thì xây nhà năm nay được Trạch Phúc, tốt. Như vậy xét tổng các yếu tố thì Tân Dậu 1969 không nên xây nhà năm 2023.

Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà năm 2023

Sinh năm 1981 xây nhà năm 2023 xét tuổi âm lịch là 43 tuổi, không phạm Tam Tai, Hoang Ốc nhưng phạm Kim Lâu và xung Thái Tuế. Ngoài ra nếu làm nhà năm 2023 tuổi 1981 còn gặp trạch Tử cũng không đẹp. Như vậy tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà năm 2023 sẽ không đẹp.

Sinh năm 1981 xây nhà năm 2023 sẽ phạm Kim Lâu và xung Thái Tuế. Ảnh minh họa

Tuổi Tân Dậu 1993 xây nhà năm 2023

Sinh năm 1993 năm 2023 tuổi âm lịch là 31 tuổi, không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc nhưng phạm xung Thái Tuế và trạch Hư xây nhà không đẹp. Nếu chỉ xét riêng 3 yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc thì tuổi này có thể làm nhà năm 2023 được.

Từ việc xem tuổi Tân Dậu xây nhà năm 2023 theo cả 5 yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế và trạch nhà như trên thì không có tuổi nào đẹp hoàn toàn để xây nhà vì sẽ bị phạm vào các yếu tố này. Do đó, các nhà phong thủy học hiện đại đều cho rằng, đây chỉ là cách tính được truyền lại trong dân gian, chưa có đủ cơ sở để khẳng định giá trị thực tiễn, nếu xem theo cách tính này thì gần như rất ít tuổi làm được nhà. Theo đó, tuổi nào cũng làm được nhà, gia chủ chỉ cần chọn được hướng nhà và thời gian khởi công phù hợp. Trường hợp không được tuổi động thổ có thể mượn tuổi.

Bài viết trên đây đã phân tích tuổi Tân Dậu xây nhà năm 2023 có tốt không dựa theo cách tính dân gian về các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc, Thái Tuế. Đây chỉ là thông tin tham khảo, để biết thêm các thông tin sâu hơn như năm 2023 tuổi nào làm nhà được, năm 2023 xây nhà hướng nào tốt, quan điểm về việc xem tuổi xây nhà của các chuyên gia... bạn đọc có thể theo dõi các bài viết trên trang Phong thủy của https://topnhadat.vn/bai-viet/phong-thuy.html.

Hải Âu (TH)

Đóng