Mua nhà đất tại Quảng Nam cần lưu ý những khu vực nào?

14-05-2022 08:49

Topnhadat.vn - Định hướng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đã chỉ ra những vùng đất tại tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Một dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Ảnh: Lê Phước Bình

Ngày 12/5/2022, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ký ban hành văn bản Số 16 -CTr/TU về chương trình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam xác định mục tiêu cụ thể tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 37%, đến năm 2030 đạt 40%. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 21 đô thị, đến năm 2030, có 28 đô thị. 

Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chương trình phát triển đô thị; các đô thị phấn đấu hoàn thành các tiêu chí hạ tầng xã hội theo loại đô thị được ng nhận. 

Đồng thời đến năm 2030, hình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có tầm ảnh hưởng đến khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, Quảng Nam sẽ phấn đấu mỗi khu vực dân cư đô thị đều có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tiên tiến, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, có môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An theo hướng đô thị thông minh vào năm 2025.

Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục hoàn chỉnh mô hình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam theo mô hình các cụm đô thị động lực và các hành lang đô thị hóa; phát huy vai trò động lực của các cụm đô thị phía Đông và nhiệm vụ ổn định, kết nối đồng bộ của các đô thị vùng Tây.

Trong đó, về phía Đông sẽ có 3 cụm động lực.

Cụ thể, đối với Cụm động lực số 1, tập trung phát triển đô thị Hội An thành đô thị đặc thù tương đương tiêu chí đô thị loại II; Điện Bàn thành đô thị loại III, hướng đến là thành phố trực thuộc tỉnh giai đoạn 2025 - 2030; tiếp tục xây dựng và hướng đến các tiêu chí đô thị loại IV cho thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Đối với Cụm động lực số 2, hình thành 03 đô thị mới (Duy Hải - Duy Nghĩa; Bình Minh và Bình Hải) là đô thị loại V giai đoạn 2025 - 2030 và từng bước kết nối, hình thành chuỗi đô thị hai bên sông Trường Giang từ Duy Xuyên đến Thăng Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II giai đoạn 2035 - 2045 theo hướng đô thị du lịch, dịch vụ cấp vùng; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV cho thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam, thị trấn Đông Phú; xây dựng huyện Duy Xuyên hướng đến là thị xã vào năm 2030.

Đối với Cụm động lực số 3, hình thành chuỗi đô thị phía Nam gồm Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành, lấy Tam Kỳ làm trung tâm, định hướng xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 

Tỉnh phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025; khu vực Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh xây dựng theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030,...

Quảng Nam sẽ mở rộng không gian đô thị cổ Hội An

Mở rộng không gian đô thị Hội An

Liên quan đến phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị, Tỉnh ủy Quảng Nam xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực đô thị sang hướng dịch vụ và ng nghiệp để trở thành đầu tàu tăng trưởng của các khu vực, của tỉnh, tạo tác động lan tỏa đến các vùng nông thôn lân cận. 

Phát triển kinh tế dịch vụ chất lượng cao; xây dựng chương trình cụ thể, khả thi nhằm tạo việc làm đi đôi với đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào lĩnh vực kinh tế dịch vụ.

Thành phố Tam Kỳ phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại phía Nam của tỉnh và Khu kinh tế mở Chu Lai. 

Tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ và ng nghiệp đi đôi với hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất ng nghiệp mới có ng nghệ sạch. 

Quảng Nam cũng khuyến khích thu hút mạnh các dịch vụ tài chính - tín dụng, nhà hàng, khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, các khu du lịch đạt chuẩn. Đẩy mạnh phát triển các loại hình đào tạo và cung ứng lao động có chất lượng cao.

Thành phố Hội An đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, thực hiện đạt mục tiêu là trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước. Chú trọng phát triển kinh tế với giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; kết hợp kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống, bảo tồn, tôn tạo các giá trị kiến trúc cổ trong quá trình phát triển đô thị. Xây dựng đô thị sinh thái, giữ gìn không gian đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện với thiên nhiên, môi trường. 

Đặc biệt là mở rộng không gian đô thị Hội An hợp lý để giảm áp lực gia tăng dân số đi đôi với đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch.

Quảng Nam cũng sẽ ưu tiên tập trung thu hút vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở các đô thị lớn để giữ vai trò là hạt nhân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tỉnh cũng sẽ tập trung khẩn trương giải quyết các tồn tại của các dự án phát triển nhà ở tại các đô thị, đặc biệt là đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc,...

Nguồn: Lê Phước Bình Thanh Niên Việt.

Xem thêmNhững điều nên biết khi mua nhà đất tại Kon Tum

Đóng