Hà Nội xây dựng mô hình TP trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc và phía Tây

10-05-2022 15:32

Topnhadat.vn - Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045.

Hà Nội sẽ xây dựng mô hình mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô ở khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và Hòa Lạc, Xuân Mai. Ảnh: Internet

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để thực hiện Nghị quyết trên, một trong những giải pháp là nâng cao chất lượng ng tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch, quản lý quy hoạch, đảm bảo minh bạch, ng khai, tư duy đột phát, có tầm nhìn chiến lược... Nhấn mạnh yếu tố gắn kết hài hòa, hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương khác trong vùng và cả nước.

Theo đó, trọng tâm là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn tới năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội.

Tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh) và phía Tây (vùng Xuân Mai, Hòa Lạc). Đồng thời, xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài và tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống. Quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian ng cộng, không gian xanh...

Mục tiêu đến năm 2025, có 3 - 5 huyện được phát triển lên quận, đến năm 2030 có thêm 1 - 2 huyện lên quận. Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện hiệu quả việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Thực hiện di dời các cơ sở ng nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở bệnh viện, giáo dục đại học theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành và ưu tiên sử dụng quỹ đất sau di dời để xây dựng ng trình ng cộng, phúc lợi xã hội.

Trước năm 2027, phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4; trước năm 2030 hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5. Cùng với việc nâng cấp, mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài sẽ nghiên cứu xây dựng thêm 01 sân bay quốc tế khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Thủ đô cũng như khu vực phía Bắc. 

Nguồn: Lam Giang (TH)

Xem thêmGiá đất nền ngoại thành Hà Nội, TP.HCM cán mốc 150 triệu đồng một m2

Đóng