Hà Nội kiểm soát chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

05-09-2022 00:00
Theo công văn trên, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT, các sở chuyên ngành, UBND huyện, quận thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội căn cứ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ thực hiện các công điện, văn bản, của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng về đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, các đơn vị cần đánh giá, rà soát nguy cơ xảy ra "bong bóng" bất động sản cũng như tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá.

Mặt khác, cần tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá có uy tín, trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, việc công bố công khai thông tin về dự án đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm cần được phê duyệt đảm bảo minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận đất đai. Các đơn vị được giao có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đánh giá và đề xuất kiến nghị xử lý theo quy định với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đủ, đúng theo phương án được duyệt hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội giao Sở KH&ĐT tham mưu cho UBND TP tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT. Cùng với đó, tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành quy định những nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP, nhất là về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh có sử dụng đất.

Lam Giang (TH)

Xem thêmCó 2 tỉ đồng, nên đầu tư đất nền vùng ven hay mua chung cư?

Đóng