Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Topnhadat.vn - Mới đây, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung quyết định nêu rõ, UBND TP. Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn vị này sẽ chủ trì, phối hợp cùng Sở QH&KT, các sở, ngành thành phố, UBND các huyện, quận, thị xã tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu UBND TP. Hà Nội xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Các Sở Tài Chính, KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước TP và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng luật định.

Cùng với đó, các sở, ngành TP, UBND các huyện, quận, thị xã và các đơn vị trực thuộc TP phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

Về lý do điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, UBND TP. Hà Nội cho hay, một số quy định pháp luật về quy hoạch đô thị đã được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới trong một thập kỷ qua. Mặt khác, sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội cấp vùng, cấp quốc gia cũng ảnh hưởng tới chức năng, tính chất, định hướng phát triển Thủ đô.

Do đó, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nhằm mục đích triển khai đồng thời, lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch TP. Hà Nội đang triển khai, đảm bảo tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh về sau.

Xem thêm: Toàn cảnh phân khu đô thị sông Hồng sắp được phê duyệt

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên Tốp Nhà Đất

Bán và cho thuê với Tốp Nhà Đất