Hà Nội: Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13-05-2022 11:40

Topnhadat.vn - Mới đây, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã ký quyết định quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Trường hợp nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi. Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 06/05/2022, TP. Hà Nội sẽ áp dụng Quyết định số 20/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc bổ sung, sửa đổi Khoản 2, Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017 của UBND TP liên quan đến hỗ trợ, bồi thường và tái định cư trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội sửa đổi Khoản 2, Điều 26 quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất như trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo luật cư trú.

Hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này).

Đối với trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi thì phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 7 quy định này.

Nguồn: Lam Giang (TH)

Xem thêmThu hồi đất để làm đường, cây trồng trên đất có được bồi thường?

Đóng