Công khai không đầy đủ về dự án bất động sản bị phạt đến 120 triệu đồng

18-02-2022 14:12

Topnhadat.vn - Tôi nghe nói, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải ng khai thông tin một cách trung thực về dự án bất động sản mà họ kinh doanh.

Vậy trường hợp họ không ng khai hoặc ng khai nhưng không đầy đủ thì bị xử phạt như thế nào?

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Theo khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, nghiêm cấm việc không ng khai hoặc ng khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm ng khai thông tin về bất động sản theo các hình thức: Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

Theo khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, nội dung thông tin về bất động sản bao gồm: Loại bất động sản; vị trí bất động sản; thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; quy mô của bất động sản; đặc điểm, tính chất, ng năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư; thực trạng các ng trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản; hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, ng trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nghĩa vụ ng khai đầy đủ, trung thực về dự án bất động sản theo các quy định nêu trên.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/01/2022), doanh nghiệp không ng khai, ng khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 139/2017 chỉ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ng khai đầy đủ, chính xác nội dung thông tin theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 58 Nghị định 16/2022.

Xem thêmMức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

Đóng