Căn hộ chung cư được bảo hành thế nào? Hạng mục nào được bảo hành?

02-02-2022 21:03

Topnhadat.vn - Khi mua chung cư, người mua nhà ít để ý đến điều khoản bảo hành căn hộ chung cư được ghi trong hợp đồng. Điều này khiến cho một số căn hộ khi có hư hại, hỏng hóc phải tự mình sửa chữa. Vậy thời hạn bảo hành căn hộ chung cư được tính thế nào?

Thời hạn bảo hành căn hộ chung cư được tính thế nào? 

Trong nhiều hợp đồng mua bán nhà chung cư, nhiều chủ đầu tư đã thay đổi điều khoản về thời gian bảo hành căn hộ chỉ từ 1-2 năm để giảm thiểu chi phí bảo dưỡng, bảo hành trong tương lai. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai với quy định pháp luật. Căn hộ chung cư phải được bảo hành tối thiểu 60 tháng kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thời hạn bảo hành cụ thể sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Quy định thời hạn bảo hành nhà ở, nhà chung cư

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2014 thì: “Tổ chức, cá nhân thi ng xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản xuất quy định. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi ng xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì ng trình xây dựng thì: “Thời gian bảo hành đối với các thiết bị ng trình, thiết bị ng nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành ng tác lắp đặt thiết bị.”

Nguồn: Bộ Xây Dựng

Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu:

Tổ chức, cá nhân thi ng xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản xuất quy định.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo khoản 2 và khoản 3 Điều 85 Luật Nhà ở 2014. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi ng xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các thiết bị lắp đặt trong nhà ở được bảo hành theo thời hạn do nhà sản xuất quy định và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành ng tác lắp đặt thiết bị. Theo đó, nhà ở được bảo hành với thời hạn như sau:

Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng.

Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng.

Những hạng mục nào được bảo hành trong căn hộ chung cư?

Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về:

Bảo hành về phần kết cấu căn hộ

Đối với kết cấu chính của căn hộ gồm: khung, tường, trần, mái, sân thượng, các phần ốp, lát, trát và các thiết bị gắn liền với căn hộ như hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống nước thải, chất thải sinh hoạt,…. và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở.

Thời hạn khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt căn hộ là 60 tháng kể từ ngày nghiệm thu nhà chung cư để đưa vào sử dụng.

Những hạng mục nào được bảo hành trong căn hộ chung cư?

Bảo hành đối với các thiết bị khác gắn liền với căn hộ

Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất/ nhà phân phối.

Như vậy, nhà chung cư được bảo hành tối thiểu 60 tháng (kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng). Do đó, khi mua nhà chung cư hay nhận bàn giao căn hộ, bạn có thể xem thời hạn bảo hành được quy định rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, bên cạnh việc tham khảo quy định được nêu ở trên.

Những trường hợp nào không được thực hiện bảo hành căn hộ?

Hư hỏng là hậu quả của sự hao mòn và khấu hao thông thường;

Hư hỏng do lỗi của khách hàng hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;

Hư hỏng do sự kiện bất khả kháng;

Hư hỏng phần hoàn thiện bên trong căn hộ do khách hàng tự thực hiện hoặc các thiết bị, bộ phận gắn liền với căn hộ do khách hàng tự lắp đặt, gắn vào căn hộ hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của ng ty;

Đã hết thời hạn bảo hành theo quy định.

Sau thời hạn bảo hành, việc sửa chữa các hư hỏng của căn hộ phụ thuộc vào trách nhiệm của khách hàng. Việc bảo trì phần sở hữu chung trong tòa nhà chung cư vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Xem thêmBảo hành nhà là gì? Bảo hành có phải là nghĩa vụ bắt buộc khi mua bán?

Đóng