Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chung huyện Yên Thế

15-02-2022 13:30

Topnhadat.vn - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt chủ trương quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/25.000 vùng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bắc Giang quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Thế quy mô hơn 300.000 ha.
Ảnh minh họa

Theo phê duyệt, khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; giáp huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) ở phía Đông; giáp huyện Phú Bình (Thái Nguyên) ở phía Tây; giáp huyện Tân Yên, Lạng Giang (Bắc Giang) về phía Nam và phía Bắc tiếp giáp huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 306.300 ha, dự kiến quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 120.000 người, đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 155.000 người.

Về tính chất, đây là vùng phát triển nông nghiệp ng nghệ cao và chất lượng cao, bảo vệ phát triển rừng, vùng du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái, nghỉ dưỡng; là vùng phát triển ng nghiệp sạch, dịch vụ thương mại, dịch vụ phát triển ng, nông nghiệp, làng nghề. Định hướng phát triển không gian vùng gồm việc xác lập các phân vùng kinh tế chủ đạo và các tiểu vùng, các khu chức năng chuyên ngành theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Bắc Giang, vừa kết nối với các tỉnh lân cận.

Quy hoạch trên nhằm mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Qua đó đưa ra dự báo và tầm nhìn chiến lược để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo tồn văn hóa - lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và đặc trưng riêng của huyện.

Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho các ng tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện, xây dựng các chương trình kế hoạch, đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực...

Xem thêmHòa Bình: ng khai 8 dự án "ảo", 25 dự án chưa được huy động vốn

Đóng