Ba Chẽ, Quảng Ninh được quy hoạch thành khu phát triển du lịch văn hoá, trải nghiệm hơn 60.000ha

18-02-2022 08:32

Topnhadat.vn - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc Ba Chẽ.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Ba Chẽ gồm 1 thị trấn Ba Chẽ và 7 xã (Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn).

Ranh giới cụ thể gồm phía Bắc giáp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả; phía Đông giáp huyện Tiên Yên; phía Tây giáp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Diện tích quy hoạch khoảng 60.648,1ha (606,5km2).

Khu vực được quy hoạch có tính chất là nơi hội tụ, gắn kết, giao lưu văn hoá các dân tộc tại huyện Ba Chẽ và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc trong và ngoài tỉnh; là khu vực phát triển du lịch văn hoá, du lịch trải nghiệm gắn với thương mại nông nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở đảm bảo an toàn về quốc phòng – an ninh; là khu vực ưu tiên về kinh tế nông, lâm nghiệp và chế biến lâm sản làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Ba Chẽ và góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 35.000 – 40.000 người; Dân số đến năm 2040 khoảng 45.000 – 55.000 người.

Phân vùng phát triển không gian được định hướng như sau: Vùng 1 (vùng trung tâm) gồm thị trấn Ba Chẽ hiện trạng và một phần các xã Nam Sơn, xã Đồn Đạc; Vùng 2 (vùng miền núi) gồm các xã Lương Mông, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Minh Cầm, phần còn lại của các xã Nam Sơn, Đồn Đạc.

Thời gian hoàn thành quy hoạch tối đa 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Đóng