KCN Nội Bài

Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tổng quan

Thỏa thuận
Thông tin chi tiết

Đóng