Bảng giá dịch vụ

Cảm ơn bạn quan tâm dịch vụ của Topnhadat.vn, rất mong được hợp tác cùng các bạn!
Bảng giá tin đăng áp dụng từ tháng 05/2022
Tin Thường
Vip
Siêu Vip
Vip Đặc Biệt
Giá ngày 1,000 đ 2,000 đ 3,000 đ 5,000 đ
Giá tuần (7 ngày) 6,300 đ 12,600 đ 19,600 đ 33,600 đ
Giá tháng (30 ngày) 24,000 đ 48,000 đ 78,000 đ 138,000 đ
Giá đẩy tin 1,000 đ/lần 2,000 đ/lần 2,000 đ/lần 2,000 đ/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP, SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT

Hiển thị sau tin SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT và trên các tin khác

Hiển thị trên tất cả các tin khác

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

Tin SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT được miễn phí nhãn dán và hiện nổi bật Top đầu


Lưu ý tất cả tin đăng có thể mua nhãn dán.

Tin miễn phí

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị cuối danh sách tin. Mỗi ngày bạn được đăng 1 tin miễn phí.

Tin thường

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau tin VIP, SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT, và trên tin miễn phí.

Tin VIP

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị nổi bật sau tin SIÊU VIP, VIP ĐẶC BIỆT, và trên các tin khác.

Tin SIÊU VIP

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH DA TRỜI gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP ĐẶC BIỆT, và hiển thị nổi bật trên tin miễn phí, tin thường, tin Vip.

Tin VIP ĐẶC BIỆT

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị nổi bật trên các tin khác.